*مرجان سرخ*

بانو ...
نویسنده : نخل - ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
 

بانو؛

جامه ی توست اما؛

جامعه ی ما را می سازد؛

جامه ات را جمع کن، جامعه در خطر است ...!

 

*مرجان سرخ*


 
 
آقا جان ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
 

آقا جان؛

تقصیرِ شما نیست که تصویرِ شما نیست؛

من آیینه ای پُر گرد و غبارم ...!

 

*مرجان سرخ*


 
 
عکس پدرم را ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
 

همه می پندارند که؛

عکس پدرم را؛

به دیوارِ خانه ام آویخته ام؛

اما نمی دانند که؛

دیوارِ خانه ام را؛

به عکس پدرم تکیه داده ام ...!

 

*مرجان سرخ*


 
 
منو حالا نوازش کن ...
نویسنده : نخل - ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
 

منو حالا نوازش کن؛

که این فرصت نره از دست؛

شاید این آخرین باره؛

که این احساسِ زیبا هست ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
از آرزویِ تو ...
نویسنده : نخل - ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
 

از آرزویِ تو؛

تا یاریِ خداوند؛

یک دعا، راه است؛

من آمینش را بلند می گویم ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
مراقبِ شمعدانی هایت باش ...
نویسنده : نخل - ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
 

مراقبِ شمعدانی هایت باش؛

اردیبهشت، ماهِ عاشقی های بی ملاحظه است ...!

*مرجان سرخ*


 
 
تنها دعای قشنگِ منی ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤
 

تو؛

تنها دعای قشنگِ منی؛

مبادا کسی از خدا؛

آرزویت کند ...

*مرجان سرخ*


 
 
بهارِ بهترینی هست ...
نویسنده : نخل - ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤
 

من از دیروزهای رفته دانستم؛

که در امروزِ ما؛

تقدیرِ فردا آفرینی هست؛

خبر دارم؛

بهارِ بهترینی هست ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
می گویند جمعه می آید ...
نویسنده : نخل - ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤
 

می گویند جمعه می آید؛

آری، روزی که؛

بازارِ تعلقاتِ دنیا را تعطیل کنیم؛

او خواهد آمد ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
کویرم کرد ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤
 

کویرم کرد؛

آسمانی که؛

دلش جای دیگری گیر بود ...!

 

*مرجان سرخ*


 
 
من که در تُنگ برای تو ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤
 

من که در تُنگ برای تو تماشا دارم؛

با چه رویی بنویسم غمِ دریا دارم ...!؟

 

*مرجان سرخ*


 
 
یک نفر بودنم ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤
 

یک نفر بودنم؛

نشان از تنهایی ام نیست؛

یک نفرم؛

چون خدا برای من کافیست ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
مرا دعا کن ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٤
 

مرا دعا کن؛

شاید نزدیک تر از من؛

به خدا ایستاده باشی ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
افکارِ عاشقانه ام را ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤
 

افکارِ عاشقانه ام را؛

جمع که می کنم؛

دسته گلی می شود؛

مثلِ تو، برای تو ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
استشمام بوی گل ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤
 

برای کسانی که؛

دوست داشتن را می فهمند؛

خداوند به آسانی؛

استشمام بوی گل است ...

*مرجان سرخ*

 


 
 
اسفند که عاشق شوی ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٤
 

اسفند که عاشق شوی؛

سال را با بوسه تحویل می کنی؛

حتی اگر سالِ نو؛

نیمه شب از راه برسد ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
از کویر آمده ام ...
نویسنده : نخل - ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۳
 

از کویر آمده ام؛

چشمم از خاطره ی ریگ پُر است؛

ابر من باش و دلم را بتکان ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
وقتی گریه می کنی ...
نویسنده : نخل - ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۳
 

وقتی گریه می کنی؛

«زیباتر» می شوی؛

اما بخند؛

من به همان زیبا که «تر» نیست؛

قانعم ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
پشتِ پلک های تو ...
نویسنده : نخل - ساعت ۸:٠٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۳
 

پشتِ این روزها، فردایی اگر نباشد؛

و پشتِ این ابرها، خورشیدی؛

پشتِ پلک های تو، امّا؛

نگاهی هست که، دوستش دارم ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﭘــُﺮ ﺍﺯ ﺳﮑـــــــــﻮﺗـﻢ ...
نویسنده : نخل - ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۳
 

ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠـــﻪ ﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺩﺍﺭﻡ

ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـــــــﻢ ﮐﺴـﯽ ﺩﻭﺳﺘـــــــــﻢ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺳـــــَــــﺮﺩﻡ

ﻣﺜـﻞ ﺩی

ﻣﺜـﻞ ﺑﻬﻤـــﻦ

ﻣﺜـﻞ ﺍﺳﻔﻨــــــﺪ

ﻣﺜـﻞ ﺯﻣﺴﺘــــــــﺎﻥ

ﺍﺣﺴــــــﺎﺳـﻢ ﯾـﺦ ﺯﺩﻩ

ﺁﺭﺯﻭﻫـــــــــﺎﯾـﻢ ﻗﻨﺪﯾــــﻞ ﺑﺴﺘــﻪ

ﺍﻣﯿــــــﺪﻡ ﺯﯾــﺮ ﺑﻬﻤــﻦ ِ ﺳــﺮﺩ ِ ﺍﺣﺴــﺎﺳﺎﺗﻢ ﺩﻓــــــــﻦ ﺷـﺪﻩ

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻣـــــﺪنی ﺩﻝ ﺧﻮﺷــﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘـــــنی ﻏﻤﮕﯿــن

ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﭘــُﺮ ﺍﺯ ﺳﮑـــــــــﻮﺗـﻢ

 

*مرجان سرخ*


 
 
با خدا دعوا نکن ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۳
 

دعا بکن؛

ولی اگر اجابت نشد؛

با خدا دعوا نکن؛

میانه ات با او به هم نخورد؛

چون تو جاهلی؛

و او عالم و خبیر ...

 

«میرزا اسماعیل دولابی»

*مرجان سرخ*


 
 
افتادن از چشم های تو ...
نویسنده : نخل - ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ اسفند ۱۳٩۳
 

افتادن از چشم های تو؛

دردناک ترین سقوط زندگی ام بود ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
قلبم تیر می کشد ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۳
 

قلبم تیر می کشد؛

این تنها طرحی ست که از تو؛

در سینه ام یادگار مانده است ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
چـــای دَم کـــن خســــته ام ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۳
 

چـــای دَم کـــن خســــته ام از "تلخـــیِ نســـکافــه هــا"

چـــای بــا عــــطر "هـــل" و "گـُــل هـــای" قــــوری بــــــهتر اســــت ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
عشق مراقبت می خواهد ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۳
 

عشق مراقبت می خواهد؛

با غیرتِ تو و عفتِ  او ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
غرق شدن ...
نویسنده : نخل - ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ دی ۱۳٩۳
 

غرق شدن؛

تاوانِ لحظه ای بود که؛

بی گدار به آب زدم ...!

 

*مرجان سرخ*


 
 
حقم را کف دستم بگذار ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۳
 

دست های تو حق من است؛

حقم را کف دستم بگذار ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
خدایا، شلوغی های روزگارم را ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ دی ۱۳٩۳
 

خدایا، شلوغی های روزگارم را؛

اگر برای رسیدن به توست، پررنگ؛

و اگر مسبب جدایی است، خلوتش کن؛

مشغله های بی تو، همان بهتر که پاک شوند ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
به من شلیک کن ...
نویسنده : نخل - ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۳
 

به من شلیک کن؛

قبل از آنکه به دیگری بگویی؛

دوستت دارم ...!

 

*مرجان سرخ*


 
 
بازار سنگ فروش ها ...
نویسنده : نخل - ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۳
 

بازار سنگ فروش ها کجاست؟

به دنبالِ سنگی کمیابم؛

سنگِ صبور ...!

 

*مرجان سرخ*


 
 
نمی دانستم که ...
نویسنده : نخل - ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۳
 

نمی دانستم که؛

دلت هنوز مهمان دارد؛

دمِ در خوب است؛

مزاحم نمی شوم ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
کلیاتِ زندگی من ...
نویسنده : نخل - ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۳
 

جزئیاتِ چشم هایت؛

کلیاتِ زندگی من است ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
آغوشِ تو ...
نویسنده : نخل - ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۳
 

آغوشِ تو؛

تخفیفِ عمرِ من است؛

دچارت که باشم؛

هر شب سالی نوری می شود؛

میانِ کهکشانِ راهِ شیریِ تنت ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
خود را ببخش تا زندگی ات ...
نویسنده : نخل - ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ آذر ۱۳٩۳
 

خود را ببخش تا زندگی ات تباه نشود؛

و این را بدان که فقط انسان مرده، اشتباه نمی کند ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
صورتِ آرزوهایم کبود ...
نویسنده : نخل - ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ آذر ۱۳٩۳
 

صورتِ آرزوهایم کبود است؛

عجب دستِ سنگینی داشت؛

سرنوشت ...!

*مرجان سرخ*


 
 
بودنت را خواندم و تمرین کردم ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ آذر ۱۳٩۳
 

بودنت را خواندم و تمرین کردم؛

قرار نبود، نبودنت را امتحان بگیری ...!

 

*مرجان سرخ*


 
 
مگر دلبستگی همین نیست ...
نویسنده : نخل - ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩۳
 

دلم را به روی عالم و آدم بسته ام؛

مگر دلبستگی همین نیست ...؟!

 

*مرجان سرخ*


 
 
دلی که تو تنها خداشی ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۳
 

تحمل نداره نباشی؛

دلی که تو تنها خداشی ...

 

«مرتضی جان، روحت شاد و یادت گرامی ...»

 

*مرجان سرخ*


 
 
و گلِ سرخ معنا می شود ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳
 

تو لبخند می زنی؛

گلِ سرخ معنا می شود ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
سکوتِ گورستان را ببین ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳
 

سکوتِ گورستان را ببین؛

دنیا ارزشِ فریاد زدن ندارد ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
نمکِ روضه ی تو ...
نویسنده : نخل - ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ آبان ۱۳٩۳
 

نمکِ روضه ی تو، کام مرا شیرین کرد؛

بعد از این، ننگ به این میلِ شکر خواستنم ...!

 

*مرجان سرخ*


 
 
لبیک یا حسین (علیه السلام) ...
نویسنده : نخل - ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ آبان ۱۳٩۳
 

سید حسن نصرالله: لبیک یا حسین (علیه السلام) یعنی: ما اینجا خواهیم ماند و ندای ما خواهد ماند که آمریکایی ها آن را بفهمند آمریکایی ها نمی دانند لبیک یا حسین یعنی چه یعنی اینکه در معرکه جنگ حاضر باشی هر چند تنها باشی و هر چند مردم تو را رها کرده باشند وتو را متهم کرده باشند و تو را تنها گذاشته باشند یعنی تو و مالت و زن و فرزندانت در این معرکه جنگ باشید یعنی مادر، فرزندش را به میدان جنگ بفرستد و هنگامی که فرزندش شهید شد و سرش بریده شد و به سوی مادرش انداخته شد مادرش آن را به خانه برده، خاک و خون را از آن پاک کرده و به او بگوید: از توراضی هستم!

خداوند رو سفیدت کند همانطور که مرا در روز قیامت و نزد فاطمه زهرا (س) رو سفید کردی! این است معنای لبیک یا حسین! یعنی مادر و خواهر و زن می آید تا شوهر یا برادر یا فرزندش را لباس رزم بپوشاند و او را راهی میدان جنگ کند، یعنی زینب، جواز مرگ و شهادت را به برادرش حسین تقدیم کند و با این کلام سخن را خاتمه می دهیم تا جهانیان آن را بشنوند و این گونه نیست که فقط کفن پوش باشیم بلکه ما کفن پوش و سلاح به دست خواهیم بود.                       

و در پایان اینکه لبیک یا حسین ...

*مرجان سرخ*


 
 
با عرض سلام ...
نویسنده : نخل - ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ آبان ۱۳٩۳
 

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی مخاطبان محترم و همچنین تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام عزاداری آقا أباعبدالله الحسین «علیه السلام»؛

تعدادی از مخاطبان محترم درخواست کد آهنگ وبلاگ رو داشتند که به دلیل مشغله فرصت انجام وظیفه نبود، با عرض پوزش به دلیل تأخیر در انجام این کار، لینک دریافت رو گذاشتم.

با تشکر از مدیریت محترم وبلاگ راز

http://s5.picofile.com/file/8149764334/streamsound0.mp3.html


 
 
باران آبرویم را خرید ...
نویسنده : نخل - ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ آبان ۱۳٩۳
 

باران آبرویم را خرید؛

شبیه مردی که گریه نمی کند؛

به خانه برگشتم ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
اشک می ریزند ماهی ها ...
نویسنده : نخل - ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳٩۳
 

شک ندارم؛

اشک می ریزند ماهی ها در آب؛

اشک ماهی ها نباشد؛

آب دریا، شور نیست ...!

 

*مرجان سرخ*


 
 
عجیب است پاییز ...
نویسنده : نخل - ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳٩۳
 

عجیب است پاییز؛

سبزتر می کند اندوهت را ...!

 

*مرجان سرخ*


 
 
رفاقت ...
نویسنده : نخل - ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳٩۳
 

رفاقت وقتی ثابت می شه؛

که رفاه، قطع می شه ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
با محرم ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٤ آبان ۱۳٩۳
 

هیچ کس چون ما نگیرد ماتم این ماه را؛

با «محرم» شیعیان را اتصالی دیگر است ...

 

السلام علیک یا أباعبدالله الحسین «علیه السلام»

*مرجان سرخ*


 
 
 
نویسنده : نخل - ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ آبان ۱۳٩۳
 

م


 
 
آن هایی که در عشق احمق اند ...
نویسنده : نخل - ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ آبان ۱۳٩۳
 

چقدر عاقل اند؛

آن هایی که در عشق احمق اند ...

«ویکتور هوگو»

*مرجان سرخ*


 
 
کویر ...
نویسنده : نخل - ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ آبان ۱۳٩۳
 

کویر؛

سرگذشتِ دریایی ست؛

که به آفتاب دلبسته بود ...!

 

*مرجان سرخ*


 
 
دیگه نخواهش ...
نویسنده : نخل - ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۳
 

دلم؛

یه خواهش؛

دیگه نخواهش ...!

 

*مرجان سرخ*


 
 
در غدیر دستی بالا رفت ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳
 

در غدیر دستی بالا رفت؛

تا مردمانی تا قیامت بتوانند؛

سرهایشان را بالا بگیرند و بگویند:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ»

 

*مرجان سرخ*


 
 
عید سعید غدیر مبارک ...
نویسنده : نخل - ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳
 

خوشا آنان که در زمین ناشناسند؛

ولی در نزدِ آسمانیان شناخته شده ...

 

«پیشاپیش عید سعید غدیر مبارک باد»

 

*مرجان سرخ*


 
 
من سراپا همه زخمم ...
نویسنده : نخل - ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳
 

من سراپا همه زخمم؛

تو سراپا همه انگشتِ نوازش باش ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
پیش بیا ...
نویسنده : نخل - ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳
 

پیش بیا؛

این روزها بیشتر از همیشه؛

به این پیشامد نیاز دارم ...!

 

*مرجان سرخ*


 
 
آینده ای می سازم ...
نویسنده : نخل - ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۳
 

آینده ای می سازم؛

که گذشته ام جلویش زانو بزند ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
بی خبری ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳٩۳
 

بی خبری؛

بی پایان ترین خبری ست؛

که از تو می رسد این روزها ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
باید رفت ...
نویسنده : نخل - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳
 

باید رفت؛

حتی با ترس؛

وقتی از ماندن مطمئن نیستی؛

رفتن یقین است ...

 

*مرجان سرخ*


 
 
نیمکت های چوبی ...
نویسنده : نخل - ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۳
 

نیمکت های چوبی؛

بیشتر از درختان جنگل میوه می دهند؛

اگر ریشه در تلاش معلم داشته باشند ...!

«منبع: وبلاگ نرگس»

*مرجان سرخ*


 
 
← گلبرگ بعد