*مرجان سرخ*

مرجان های دریایی؛ نوادگانِ گل سرخ اند ...

» جملات جالب و پندآموز ... :: دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٥