*مرجانِ سرخ*

مرجان های دریایی، نوادگان گل سرخ اند ...

» مُدّعی گر به رختت تیغ کشید ... :: ۱۳٩٦/۸/٩
» تعطیل شد ... :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩٦
» روزِ تولدم ... :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٦
» او همیشه هست ... :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٦
» به حاج آقا دولابی گفتن ... :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٤
» مهربانی ... :: چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٥
» جملات جالب و پندآموز ... :: دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٥