*مرجان سرخ*

روی دلت چادری بکش؛ اینجا به اندازه ای که مرد ندارد؛ نامحرم دارد ...

کلاغ و طوطی ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ٤:٠٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ بهمن ۱۳٩٠
 

کلاغ و طوطی هر دو زشت آفریده شدند؛

طوطی اعتراض کرد و زیبا شد، اما کلاغ راضی بود به رضای خدا؛

امروز طوطی در قفس است و کلاغ آزاد؛

پشت هر حادثه ای حکمتی است که شاید هرگز متوجه آن نشوید؛

پس راضی باشید به رضای خدا ...

 

مرجان سرخ