*مرجان سرخ*

مرجان های دریایی؛ نوادگانِ گل سرخ اند ...

گذشت ...
نویسنده : نخل - ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٠
 

گذشت آن زمانی که :

از محبت خارها گل می شدند ...!

باید این گونه نوشت :

از محبت؛ خارها گرگ می شوند ...!

 

 

«محبت نمی گذارد؛ مُحِب آرام گیرد.»