*مرجان سرخ*

مرجان های دریایی؛ نوادگانِ گل سرخ اند ...

صداقت، سیاست، سادگی، خیانت ...
نویسنده : نخل - ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٠
 

صداقت در مقابل سیاست دیگران؛ سادگی است؛

و سیاست در مقابل صداقت دیگران؛ خیانت است.

 

«دکتر علی شریعتی»