*مرجانِ سرخ*

مرجان های دریایی، نوادگان گل سرخ اند ...

صداقت، سیاست، سادگی، خیانت ...
نویسنده : - ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٢
 

صداقت در مقابل سیاست دیگران؛ سادگی است؛

و سیاست در مقابل صداقت دیگران؛ خیانت است.

 

«دکتر علی شریعتی»