*مرجان سرخ*

روی دلت چادری بکش؛ اینجا به اندازه ای که مرد ندارد؛ نامحرم دارد ...

در بین تمامی مردم ...
نویسنده : نخل هلیله - ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
 

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده؛

زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند ...!

«رنه دکارت»

 

مرجان سرخ