*مرجانِ سرخ*

مرجان های دریایی، نوادگان گل سرخ اند ...

یادمان باشد که ...
نویسنده : - ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱۸
 

همیشه ذره ای حقیقت؛ پشت هر "فقط یه شوخی بود"

کمی کنجکاوی؛ پشت "همینطوری پرسیدم"

قدری احساسات؛ پشت "به من چه اصلاً"

مقداری خِرَد؛ پشت "چه می دونم"

و اندکی درد؛ پشت "اشکال نداره" وجود دارد ...!