*مرجانِ سرخ*

مرجان های دریایی، نوادگان گل سرخ اند ...

گاهی ...
نویسنده : - ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٩
 

گاهــی آدم دلــش می خواهـد

کفــش هایش را دربیــاورد،

یواشکی نوک پـــا، نوک پــا ...

از خودش دور شــود،

دور دور دور ...

 

مرجان سرخ