*مرجانِ سرخ*

مرجان های دریایی، نوادگان گل سرخ اند ...

چو ...
نویسنده : - ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱
 

چو بینی یتیمی سرافکنده پیش

مده بوسه بر روی فرزند خویش

یتیم ار بگرید که نازش خَرَد

و گر خشم گیرد که بارش برد

الا تا نگرید که عرش عظیم

بلرزد همه گر بگرید یتیم!

 

مرجان سرخ