*مرجانِ سرخ*

مرجان های دریایی، نوادگان گل سرخ اند ...

مهر 97
9 پست
اسفند 96
1 پست
بهمن 96
1 پست
دی 96
1 پست
آبان 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
8 پست
خرداد 94
6 پست
اسفند 93
6 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
8 پست
آبان 93
15 پست
مهر 93
8 پست
شهریور 93
11 پست
مرداد 93
27 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
7 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
21 پست
مهر 92
11 پست
شهریور 92
13 پست
مرداد 92
17 پست
تیر 92
30 پست
خرداد 92
20 پست
اسفند 91
33 پست
بهمن 91
47 پست
دی 91
59 پست
آذر 91
74 پست
آبان 91
47 پست
مهر 91
49 پست
شهریور 91
76 پست
مرداد 91
100 پست
تیر 91
84 پست
خرداد 91
68 پست
فروردین 91
107 پست
اسفند 90
124 پست
بهمن 90
122 پست
دی 90
70 پست
آذر 90
88 پست
آبان 90
57 پست
مهر 90
21 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
.◦●.چشمان بارانی.●◦.
بترسید از آدم های که عاشق نیستند ! ولی عاشق کردن را خوب می دانند !