یادمان باشد ...

یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم

                         گر در خویش شکستیم صدایی نکنیم

پر پروانه شکستن هنر انسان نیست

                         گر شکستیم ز غفلت من و مایی نکنیم

یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم

                         وقت پرپر شدنش ساز و نوایی نکنیم

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند

                         طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم

 

 

 

/ 0 نظر / 48 بازدید