چو ...

چو بینی یتیمی سرافکنده پیش

مده بوسه بر روی فرزند خویش

یتیم ار بگرید که نازش خَرَد

و گر خشم گیرد که بارش برد

الا تا نگرید که عرش عظیم

بلرزد همه گر بگرید یتیم!

 

مرجان سرخ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید