دخترانه مرد زندگی خودت باش ...

 • متعهد به خداوند
 • متعهد به آبروی پدرت
 • متعهد به غیرت برادرت
 • متعهد به رنج هایی که مادرت برای خانوم شدن تو کشیده است.
 • متعهد به زن بودنت پاک و زلال بودنت
 • متعهد به ارزش و لیاقت بالایت
 • متعهد به شعور و فهم خودت باش
 • هر چه دست نیافتنی تر باشی خواستنی تری
 • بانو ♔
 • خودت را دست کم نگیر
 • بانو ♔
 • حجابت را زیباdیت قرار ده، نگاهت را، نجابتت را ارزان به حراج چشمان ناپاکان مگذار
 • درک حسینی و بصیرت زینبی داشته باش ...
/ 0 نظر / 139 بازدید