برای تسخیر چشمان مرد ...

برای تسخیر چشمان مرد

 

زیبا بودنتان کافیست

 

اما از پس قلب و دستانش

 

تنها یک زن عاقل و مهربان برمی آید

 

اگر مردتان را تمام و کمال می خواهید

 

تلاش کنید تا همیشه

 

آراسته و زیبا و عاقل و مهربان باشید

 


/ 0 نظر / 37 بازدید