یاریم کن ...

یاریم کن خاطره ...

بجز عاشقی چه گفتم؟

شاید اشک چشم هایم زیر پایش را نخیساند

بخدا من مثل باران گریه کردم او نماند ...

گل یاسش لابلای دفترم مانده هنوز

و هزار بار هر روز

من کنار گل یاس می رویم

من هنوز عطر نفس هایش را

شب و روز می بویم ...

 

مرجان سرخ

 

/ 0 نظر / 11 بازدید