عشق ...

عشق آدم را داغ می کند و دوست داشتن آدم را پخته؛

هر داغی یک روز سرد می شود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود ...

 

 

پخته بودم که نمی تونستی خامم کنی و تو آتیش عشقت بسوزیم ...

/ 0 نظر / 7 بازدید