هر روز ...

هر روز دلتنگ تو بودم و تو می گفتی فردا؛

فردا شد و باز هم گفتی فردا؛

امروز دل ماند و یک دنیا حرف نگفته؛

یک - هیچ به نفع دل تو تا فردا ...

 

مرجان سرخ

/ 0 نظر / 5 بازدید