الهی ...

الهی!

با خاطری خسته دل به تو بسته،

دست از غیر تو شسته و در انتظار رحمتت نشسته ام.

بدهی؛ کریمی،

ندهی؛ حکیمی،

بخوانی؛ شاکرم،

نخوانی؛ صابرم ...

 

 

کریمی، حکیمی، شاکرم، صابرم ... صد هزار مرتبه شکرت ...

/ 0 نظر / 6 بازدید