آدم‌هایی‌ را که زیاد دوستت دارند ...

آدم‌هایی‌ را که زیاد دوستت دارند،
بیشتر دوست داشته باش،
و آنهایی را که زود تَرکت می کنند،
زودتر فــراموش کن!
زندگی همین است.
تعادل میانِ عشق و نفرت،
تعادل میانِ بودن ها و نبودن ها،
تعادل میانِ آمدن ها و رفتن ها.
زندگی مرزی ست که می گذاری،
تا کسی،
هستیِ تو را،
نیست نکند.
مرزی برای آنهایی که می گویند:
"دوستت دارم"،
و،
"همیشه با تو خواهم ماند"...

خیال باطل

/ 0 نظر / 272 بازدید