قبل از اینکه ...

قبل از اینکه به کسی بگی : "دوستت دارم ..."

خوب فکراتو بکن ...

چون شاید چراغی رو تو دلش روشن کنی ...

که خاموش کردنش به خاموش شدن اون بیانجامه ...


 

خوب فکراتو نکردی، خاموش شدم ...

/ 0 نظر / 6 بازدید