به حاج آقا دولابی گفتن ...

به حاج آقا دولابی گفتن:

«سلامٌ علیکم» یعنی چه؟

گفت: مگه قرآن نمیخونین؟

«سلام» اسم خداست؛

«علیکم» هم دو تا کلمه است:

«علیٰ» یعنی بالا، «کُم» یعنی شما؛

«سلامٌ علیکم»، یعنی «خدا بالا سرته»

 

*مرجان سرخ*

/ 0 نظر / 133 بازدید