گذشت ...

گذشت آن زمانی که :

از محبت خارها گل می شدند ...!

باید این گونه نوشت :

از محبت؛ خارها گرگ می شوند ...!

 

 

«محبت نمی گذارد؛ مُحِب آرام گیرد.»

 

/ 0 نظر / 7 بازدید